งาน ๖๐ พรรษา ครองราช

คลิก ชมภาพ 

Opening - closing athletics

คลิก ชมภาพ 

SIEMENS EXIDERDOME

คลิก ชมภาพ

TABINFO Asia 2009

คลิก ชมภาพ

Top Hits

Corporate Overview

 • COMPANY 
 • BUSINESS
 • ESTABLISHED
 • SLOGAN
 • VISION

 

 

 

 


Advertising & PR

 • Strategic Planning
 • Creative & Design
 • Print AD
 • TVC / Radio Spot
 • New Media
 • Press Conference

 

New Albums

Our Experience

 

 

The 60th Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne 9th June 2006


Performance

 

 

The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007


Our Experience

 

The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007

 

News

Victor Global Network 

ประกาศข่าว UpDate

__________________________________

Victor Global Network

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปอมท. เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ณ หอประชุมกองทัพเรือ


Victor Global Network 

แสงดาวแห่งศรัทธา” 60 ปี ของผู้ชายชื่อ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)


Victor Global Network 

การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร ปรับสมดุลประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ณ หอประชุมกองทัพเรือ


Victor Global Network

บริษัท Organizer รับจัดงาน Event งานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า บริษัทจัดงาน event ผู้จัดจัดนิทรรศการ รับจัดออกบูธ ทำฉากเวที ออกาไนท์ marketing, จัดสัมมนา รับจัดกอล์ฟ รับจัดจัดแรลลี่ Professional Event 

Lexapro without prescription Lexapro